Overgenomen uit de Winterswijkse weekkrant; 3 apr 2018

In schooljaar 2017-2018 startten Graafschap College, Sportservice Doetinchem en gemeente Winterswijk de pilot Hybride leeromgeving. Een van de resultaten van deze innovatieve vorm van onderwijs is een groot evenement dat op 20 april gehouden wordt op Sportpark Jaspers. Ruim veertig tweedejaars studenten van de studierichting Sport en Bewegen organiseren die dag de Koningsspelen 2018 voor jong en oud.

Samenwerken, goede afstemming en co-creatie tussen school en de beroepspraktijk is essentieel bij Hybride leren. Door deze samenwerking tussen school en werkveld wordt het mogelijk gemaakt dat meer- en grootschaligere evenementen kunnen worden georganiseerd. Ook kunnen er meerdere doelgroepen bereikt worden, wordt er kennis en ervaring gedeeld, wordt een gezamenlijk netwerk opgebouwd en vergroot en werkt men samen aan innovatie.

Hybride leren
In periode één en twee van het schooljaar draaien studenten mee bij verschillende (sport)organisaties en doelgroepen. Bij elke organisatie verzorgen de studenten minimaal één kleinschalig evenement, passend bij de doelgroep. In periode drie organiseren studenten een groot evenement, namelijk de Koningsspelen. In drie fases wordt toegewerkt naar het evenement. De studenten bereiden activiteiten voor en dragen zorg voor de coördinatie en begeleiding tijdens het evenement.

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april wordt er een breed programma met heel uiteenlopende activiteiten aangeboden voor allerlei doelgroepen. In Winterswijk zijn veel verenigingen en organisaties die participeren in dit evenement. Door de krachten te bundelen kan er veel bereikt worden op het gebied van sport, vitaliteit en gezondheid. Binnenkort wordt het programma van de Koningsspelen onder meer via het gemeentenieuws bekend gemaakt.