Studenten BOS-profiel verzorgen bewegingsonderwijs OBS De Huet

Op woensdag 31 augustus hebben de vierdejaars van het uitstroomprofiel Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) hun eerste lessen gegeven aan de leerlingen van OBS De Huet uit Doetinchem.
Tijdens de praktijklessen van het BOS-profiel verzorgen de studenten in de komende periode de gymlessen aan 100 kinderen van de groepen 1 t/m 4. De lessen vinden plaats op Sportpark Zuid; in de topsporthal en op de velden van DZC’68. Tijdens de lessen zijn de groepsleerkrachten van basisschool De Huet aanwezig.

Op vrijdag 2 september starten ook de derdejaars BOS met de gymlessen aan eveneens ongeveer 100 kinderen, maar dan aan de groepen 5 t/m 8. Hiermee is er een ideale leersituatie ontstaan voor onze studenten, terwijl de kinderen van OBS de Huet anderhalf uur intensief en uitdagend bewegingsonderwijs krijgen.

Vanuit de SB-opleiding zijn Wouter Beijers en stagiair Jouke Dijkstra (ALO-HAN) bij dit project betrokken. In de projectgroep zitten daarnaast enkele leerkrachten van basisschool De Huet en DZC’68  verenigingsmanager Max Riekel (tevens bevoegd LO-docent).

In voorgaande jaren zijn al meer van dergelijke hybride leeromgevingen ontstaan. Zo leren de studenten van het keuzevak Aangepast Sporten in samenwerking met medewerkers en cliënten van Estinea omgaan met mensen met een beperking en oefenen de studenten van het profiel  Bewegingsagoog hun vaardigheden in samenwerking met de medewerkers en leerlingen van Mariëndael uit Doetinchem.