Dinsdag 12 december hebben Ap te Winkel, opleidingsmanager Sport en bewegen, en Jelmer Siemons, directeur Start2Move, hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking heeft betrekking op het gezamenlijk aanbieden van opleidingen, cursussen, bij- en nascholingen op het vlak van fitness, gezonde leefstijl en sport. De samenwerking is gericht op het gebruik maken van elkaars expertise, netwerk en cursusmateriaal. Er wordt in februari 2018 gestart met de internationaal erkende opleiding Fitnesstrainer A in Doetinchem. In de komende jaren zal het aantal opleidingen en cursussen dat wordt aangeboden geleidelijk verder worden uitgebreid met o.a. de populaire opleidingen tot Personal Trainer en Bewegingsdeskundige.

Ap te Winkel: “Sport, bewegen en gezonde leefstijl zijn belangrijke aspecten in het streven om vitaal te blijven. De laatste jaren is het besef gegroeid dat preventie van essentieel belang is in het terugdringen van allerlei leefstijl- ziekten. Nu steeds meer mensen daardoor van doordrongen raken is de behoefte aan deskundige beroepskrachten op dat vlak ook groter geworden. De opleidingengroep Sport en bewegen leidt in de reguliere opleidingen al veel jongeren op tot fitnessinstructeur  en coördinator sport, bewegen en gezondheid. Met ingang van 2018 gaat de opleiding ook opleidingen en cursussen aanbieden aan volwassenen die in dit werkveld al werkzaam zijn. In de zoektocht naar een partner om deze opleidingstrajecten efficiënt vorm te geven is het Graafschap College uitgekomen bij Start2move.”

Start2Move is het grootste erkende opleidingscentrum in de fitnessbranche in Nederland en heeft onlangs haar 10-jarig jubileum gevierd. Jelmer Siemons: “Inmiddels volgen er jaarlijks meer dan 1000 cursisten op twintig locaties in Nederland een opleiding bij Start2Move. Samen met regionaal opleidingscentrum het Graafschap College in Doetinchem, hebben wij de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het verder professionaliseren van de branche sport, bewegen en leefstijl in de regio. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van elkaars expertise en netwerk en willen we gezamenlijk een Life Long Learning traject uitrollen”.

Sport en bewegen heeft naast het gezamenlijke aanbod met Start2Move ook een eigen cursusaanbod dat bijvoorbeeld gericht is op sporttechnisch kader, zoals sportleider aangepast sporten en cursussen als Medic First Aid.

Voor meer informatie: zie https://graafschapcollege.nl/opleidingen  en www.start2move.nl