Graafschap College en gemeente Winterswijk hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst gesloten in het kader van de brede regeling combinatiefuncties. Sinds augustus 2017 voeren de bovenstaande partijen al gemeenschappelijke pilots uit op sportpark Jaspers in het kader van hybride leren. De samenwerking in deze pilots verloopt goed.
Mede daardoor is het Graafschap College voor de gemeente Winterswijk op voorhand een logische partij om een meer structurele samenwerking mee aan te gaan.

Op maandag 1 april werden er door de gemeente Winterswijk in totaal 4 samenwerkingsovereenkomsten gesloten met 4 verschillende partijen.

• Winterswijkse Uitdaging: Gaat in de rol van ‘Verenigingsondersteuning’ aan de slag om verenigingen te ondersteunen, onder meer op het thema gezond en toekomstbestendig besturen;
• Boogie Woogie: Maakt in de rol van ‘Cultuurcoach’ cultuur toegankelijk en aantrekkelijk voor basisschool jeugd;
• Graafschap College: Gaat als ‘Buurtsportcoach Open vitaal sportpark’ aan de gang om meer activiteiten te ontplooien op (in eerste instantie) sportpark Jaspers. Wouter Beijers, docent sport en bewegen gaat de combirol van docent hybride leren en buurtsportcoach invullen.
• Sociaal Team Winterswijk: Gaat aan de slag als ‘Buurtsportcoach 55 Plus’ met als doel het bereiken en activeren van inactieve 55-plussers.

Daarnaast zijn er nog buurtsportcoaches actief bij Beweeg Wijs (basisschool Jeugd, SPOT-Jongerenwerk, Jeugd voortgezet onderwijs). De coördinatie ervan is in handen van de gemeente Winterswijk.

Wethouder Maatschappelijke participatie, Gezondheid, Zorg en Sport, Elvira Schepers: “Ik ben erg enthousiast over de samenwerking met deze partijen. Zij hebben de ervaringen uit de praktijk, hebben een breed netwerk en hebben ook goed in beeld van wat er bij de verschillende doelgroepen leeft. Door hun inzet en expertise ben ik ervan overtuigd dat de buurtsportcoachregeling een succes gaat worden en het aanbod steeds beter aansluit bij de behoefte van de inwoners!”

Ap te Winkel, opleidingsmanager Sport en bewegen van het Graafschap College: “Deze overeenkomst past uitstekend in de rol die het Graafschap College als partner in de regio ambieert. We streven ernaar om een deel van onze onderwijsprogramma’s in de reële beroepspraktijk te plaatsen, waarbij de studenten begeleid worden door professionals uit de praktijk en door docenten van de opleiding. We hopen daarmee tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de ambities van de gemeente Winterswijk waar het gaat om vitaliteit van de inwoners.”

Opdracht buurtsport- en cultuurcoaches
Buurtsport- en cultuurcoaches zijn combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een cultureel, sport- en beweegaanbod in de buurt. Zij maken van een verbinding tussen cultuur, sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is vaak sprake van een combinatie met sport en bewegen.

Bijschrift: Op de foto v.l.n.r.: Guido de Vries (coördinator buurtsportcoaches), René Vielvoije (Boogie Woogie), Harrie Garritsen (Winterswijkse Uitdaging), Elvira Schepers (wethouder gemeente Winterswijk), Christine Sloetjes (Sociaal Team, gemeente Winterswijk), Ap te Winkel (Graafschap College Sport en Bewegen)