Nieuwbouw op Sportpark Zuid in voorbereiding

Lang is er gezocht naar een goede locatie voor een nieuw gebouw voor de opleidingen Sport en bewegen en Veiligheid en vakmanschap. Diverse locaties zijn onderzocht. De plek van de tennishal op Sportpark Zuid is zeer geschikt bevonden, omdat het een prachtige zichtlocatie is. Ook liggen de nieuw te bouwen school en de binnen- en buitensportaccommodaties op steenworp afstand van elkaar gebouwd. Naar verwachting duren de voorbereiding…en tot zomer 2017, de oplevering wordt zomer 2018 verwacht.

Theoriegebouw

De nieuwbouw zal plaats bieden aan zo’n 700 studenten (450 Sport en bewegen, 250 Veiligheid en vakmanschap) en heeft zo’n 4.300 m2 bruto vloeroppervlak. Het gaat vooral om lokalen voor theorielessen, de praktijklessen (zowel binnen als buiten) vinden veelal ook op hetzelfde sportpark plaats. Het gebouw zal door meerdere partijen gebruikt worden, ook externe partijen die nauw bij het onderwijs betrokken zijn, zullen als huurders gebruik gaan maken van deze nieuwe locatie.

Huisvestingsconvenant

Locatie Sportpark Zuid is de laatste fase in het huisvestingsconvenant 2008-2012, afgesloten met de gemeente Doetinchem. Andere locaties zoals nieuwbouw Maria Montessoristraat, verbouwing Ruimzichtlaan, praktijkruimte Fabriekstraat, participatie Topsporthal, uitbreiding hoofdvestiging en nieuwe centrale hal zijn al eerder gerealiseerd.

Architect Cepezed

Op basis van onze vraag hebben vijf architectenbureaus een schetsontwerp gemaakt. Op basis daarvan is gekozen voor architectenbureau Cepezed. Inmiddels is het programma van eisen vastgesteld en gaat het architectenbureau, samen met het Graafschap College, een voorlopig ontwerp maken. Aan de hand daarvan worden de werkzaamheden uitgezet bij diverse aannemers. In de volgende fase wordt, samen met de aannemer, het definitieve ontwerp gemaakt.