Nieuw keuzevak trainer-coach

De arbeidsmarktmonitor maakt duidelijk dat er een tekort is aan trainers/coaches op niveau 3. Sportbonden en opleidingen slagen er niet in om voldoende trainers op te leiden. Zeer zeker niet ten aanzien van de ‘kleine sporten’. De Academie voor Sportkader (NOC/NSF) en de mbo-scholen (SB-opleidingen) hebben daarom de handen inéén geslagen en een nieuw sport-breed opleidingstraject samengesteld. In Doetinchem/Arnhem wordt dit schooljaar een pilot gedraaid waar 24 studenten aan deel nemen. Hiervan komen 10 studenten van de opleiding Sport en bewegen van het Graafschap College.

Pilots met breed samengestelde cursusgroepen

Het probleem is al langer bekend. Met name bij de kleine sportbonden worden er weinig tot geen opleidingen meer verzorgd, omdat er te weinig aanmeldingen zijn om een volledige opleidingsgroep samen te kunnen stellen. Binnen de opleidingen Sport en bewegen kampt men met hetzelfde probleem. Gevolg: te weinig goed opgeleide trainer/coaches bij tal van sporten. Sinds een jaar worden er in Groningen, Zwolle en Amsterdam, Tilburg pilots gedraaid met breed samengestelde cursusgroepen. Deze groepen volgen een algemeen programma, dat bestaat uit 16 workshops van elk een dagdeel. Elk dagdeel wordt in de workshop een specifiek thema op het gebied van trainen en coachen centraal gesteld. Daarnaast doen de cursisten ervaring op middels een stage bij een erkende sportvereniging binnen hun tak van sport. Aan het eind van het traject leggen ze examen af, waarbij een door de betreffende bond erkende examinator de beoordeling voor z’n rekening neemt. Bij het met goed gevolg afleggen van het examen verstrekt de bond een trainerslicentie.

Samenwerking met CIOS Arnhem

Sinds september 2015 draait er ook een pilot in Oost-Nederland. Deze pilot is tot stand gekomen door de samenwerking tussen Cios Arnhem en SB Graafschap College. Bij beide opleidingsinstituten waren er studenten, die belangstelling hadden voor deze sport-brede trainerscursus. Tevens sloten er drie sportbonden aan: de handbalbond (NHV), de basketbalbond (NBB) en de volleybalbond (NeVoBo). Het merendeel van de studenten heeft dan ook een achtergrond bij één van deze drie sporten. Er zijn echter ook enkele studenten bij vanuit atletiek en korfbal.
De workshops worden verzorgd door drie docenten. Maurits de Weijer van het Rijn IJssel College (Cios Arnhem) en Leo Siers en Eline Grevers van het Graafschap College. De studenten volgen een deel van het programma op de leslocatie van ‘t Cios in Arnhem en het andere deel op de leslocatie van SB in Doetinchem.

Op dit moment bestaat de cursusgroep geheel uit MBO-studenten van beide ROC’s. Het is echter de bedoeling om komend jaar een groep te starten waarbij ook belangstellenden vanuit de sportverenigingen uit de regio kunnen instromen. Wellicht is het daarvoor nodig dat een dergelijke lesgroep de workshops kan volgen in de avonduren in plaats van op de donderdagochtend, het moment dat de cursus op dit moment plaats vindt. Bij voldoende deelname zal de cursus mogelijk geheel in Doetinchem kunnen plaats vinden. Een mix-groep van studenten en externe cursisten vanuit de sportverenigingen is daarbij een goede mogelijkheid. Ervaring met een dergelijk gemixte groep ten aanzien van het keuzevak tennis heeft uitgewezen dat studenten en cursisten vanuit de sport veel van elkaar kunnen leren.

De SB-opleidingen In Nederland hopen dat een grote groep van sportbonden dit traject gaan ondersteunen en deelname gaan promoten onder de betreffende sportverenigingen. Op deze manier zou er een mooie samenwerking kunnen ontstaan tussen onderwijs, sportbonden en de sportverenigingen en krijgt elke sporter de trainer/coach hij of zij nodig heeft.