Minister Bruins van VWS, met o.a. sport in de portefeuille, bezoekt op 19 maart a.s. de Achterhoek. Tijdens dat bezoek spreekt hij met studenten en docenten van de opleiding Sport en bewegen (SB) en vertegenwoordigers van organisaties waar deze studenten stage lopen.

De SB-opleiding wil laten zien dat de sportopleidingen het resultaat zijn van co-creatie tussen werkveld en onderwijs: er is een nauwe samenwerking om het beroepsonderwijs en regionale projecten op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl gestalte te geven. Een ander aspect dat naar voren gebracht zal worden is de maatschappelijke kracht van sport en bewegen en de wijze waarop de Achterhoek verbindingen maakt met onder meer  het sociale domein.

Het Graafschap College ontvangt de minister in de nieuwe accommodatie van eerste-uur-partner DZC’68 op Sportpark Zuid in Doetinchem. De gesprekken met studenten en docenten vinden plaats in het nog in aanbouw zijnde schoolgebouw aan zogenaamde thematafels. Eén van de thematafels wordt ingevuld door studenten en docenten van de opleiding Veiligheid en vakmanschap.
Naast de minister zullen ook Jan Markink, gedeputeerde provincie Gelderland, Mark Bouwman, burgemeester van Doetinchem, en Pascal Kamperman, projectleider van Achterhoek in Beweging, aanwezig zijn.

De minister bezoekt aansluitend de Saza-topsporthal en de Vijverberg. Op die laatste locatie krijgt de Achterhoekse sportwereld de gelegenheid om met de minister te speeddaten over zaken die hen aan het hart gaan. Het bezoek wordt afgesloten met een presentatie door het bestuur van de stichting Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018. Deze spelen vinden plaats op 8, 9 en 10 juni a.s.