Eerstejaarsleerlingen Ulenhof College lopen een ochtend mee met SB

Op donderdag 15 december jl. hebben 88 eerstejaars leerlingen van het Ulenhof College een ochtend meegelopen met klas 3D van de opleiding Sport en Bewegen met het uitstroomprofiel Sport, Bewegen en Gezondheid.

Voor de leerlingen van het Ulenhof College stond de ochtend in het kader van oriëntatie op de opleiding Sport en Bewegen en het bijbehorende werkveld. De leerlingen hadden interviewvragen bedacht die ze de studenten van Sport, Bewegen en Gezondheid konden stellen. Naast het informatieve gedeelte mochten de leerlingen ook actief meedoen, de studenten van Sport, Bewegen en Gezondheid hadden namelijk gezorgd voor drie leuke, uitdagende activiteiten. De gekozen activiteiten waren: bodypump, didactisch practicum en een les gezonde leefstijl (smoothies maken).

We kunnen terugkijken op een leuke, sportieve en leerzame ochtend van beide kanten.