‘Leren met plezier en kansen bieden aan talentvolle jeugd door krachten te bundelen’, ‘De Achterhoek positioneren als de meest optimale ontwikkelingsomgeving voor de jeugd, waarbij talent te allen tijde centraal staat’ of ‘Het IJslandeffect realiseren in de Achterhoek’. Deze en andere inspirerende ambities werden uitgesproken tijdens de kick off van Platform Achterhoek Younited, die plaatsvond op 29 september bij het Graafschap College in Doetinchem.

George de Jong, voorzitter van de stichting Platform Achterhoek Younited, gaf in een vraaggesprek met dagvoorzitter Marloes Wesselink (succesvol beachvolleybalster en geboren in Doetinchem) aan dat het van groot belang is dat we in de Achterhoek de handen ineen slaan om samen kinderen de kans te bieden goed en met plezier te leren sporten en bewegen. Het platform wil jongeren in de Achterhoek inspireren en begeleiden om hun sporttalent te ontdekken, zichzelf uit te dagen en te streven naar het beste. Dit onder het motto ieder naar zijn eigen top!

Tachtig vertegenwoordigers vanuit sport, onderwijs, overheid en bedrijfsleven luisterden vervolgens geboeid naar gastspreker Robin van Galen. Robin van Galen won in 2008 olympisch goud met de waterpolovrouwen en is nu actief als bondscoach bij de waterpolomannen. Op inspirerende wijze deed hij uit de doeken wat er nodig is om succes te kunnen behalen. Veel aspecten spelen een rol. Belangrijk is in ieder geval dat er een duidelijk plan is, de juiste mensen de schouders eronder willen zetten en ‘last but not least’ er sprake is van passie.

Directeur topsport Gelderland Gudo Kramer en talentbegeleider Geeke Barmentloo gaven een kijkje in de keuken inzake de manier waarop zij regionale talenten begeleiden bij het werken aan de door de talenten zelf gestelde doelen.

Sebastiaan Platvoet van Hogeschool Arnhem Nijmegen ging in zijn bijdrage in op het belang van een brede goede motorische ontwikkeling. Hij refereerde aan ontwikkelingen in IJsland. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn gebaat bij een uitdagende omgeving op maat waarop zowel kinderen met veel talent voor bewegen aan hun trekken komen als ook kinderen die wat minder getalenteerd zijn, maar op deze manier wel plezier beleven aan sport en bewegen. Tevens waarschuwde hij voor een te vroege specialisatie in een specifieke sport. Onderzoek wijst uit dat talenten vooral gebaat zijn bij het ontwikkelen van multi-skills. Daarnaast is aangetoond dat voor alle kinderen geldt dat leren om goed en met plezier te bewegen een positief effect heeft op het cognitieve leervermogen en bijdraagt aan een gezond leven. Sebastiaan Platvoet daagt de Achterhoek uit dit gezamenlijk op te pakken.

Tenslotte gaven Achterhoek Younited manager Ben Spaai en coördinator Talentontwikkeling vrouwenvoetbal Jos Mekkes aan op welke wijze Achterhoek Younited concreet sport-specifieke talentprogramma’s ontwikkelen. Achterhoek Younited initieert in verschillende takken van sport. Daarbij wordt gestreefd naar optimale samenwerking met het onderwijs om te komen tot een gezamenlijk onderwijs- en sportprogramma. Naast het onderwijs en sportverenigingen zijn bedrijven, sportorganisaties en overheden belangrijke partners om dit te realiseren. In samenwerking met Topsport Gelderland zorgt Achterhoek Younited door clustering voor een goede sporttak-overstijgende ondersteuning.

Dagvoorzitter Marloes Wesselink rondde de bijeenkomst af met een aantal korte interviews. Ilse Saris, wethouder in Winterswijk en bestuurslid van Achterhoek Younited, Jan Markink gedeputeerde van de provincie Gelderland met sport in portefeuille en vertegenwoordigers ABN AMRO, Rietveld- en Graafschap College gaven aan waarom ze partner zijn en waarom zij Achterhoek Younited steunen.

Duidelijk werd dat de ambitieuze plannen daadwerkelijk kunnen slagen als diverse partijen een bijdrage willen leveren en hun krachten bundelen. Geïnteresseerd in dit nieuwe Achterhoeks initiatief? Wilt u weten hoe uw bedrijf of organisatie een bijdrage kan leveren? Neem dan contact op met manager Ben Spaai via info@achterhoekyounited.nl of 06 53 35 59 05.